Fiere

Moda Italia TOKIO – Luglio 2017

Moda Italia TOKIO – Luglio 2017

4 – 6 Luglio 
STAND C36 
Belle Salle Shibuya
Garden Sumitomo Fudosan Shibuya Garden Tower 1F, B1F 16-17
Nampeidai-cho, Shibuya-ku
TOKIO
Moda Italia TOKIO – Febbraio 2017

Moda Italia TOKIO – Febbraio 2017

3 – 9 Febbraio
STAND C57 HALL C
Belle Salle Shibuya
Garden Sumitomo Fudosan Shibuya Garden Tower 1F, B1F 16-17
Nampeidai-cho, Shibuya-ku
TOKIO